Φωτοβολταϊκά

Στόχος της Space Constructions ΑΕ είναι να επικεντρωθούμε στην εθνική και παγκόσμια προσπάθεια της ενεργειακής μετάβασης μέσω της δυναμικής ανάπτυξης βιώσιμων έργων και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, από προγράμματα ενεργειακής απόδοσης έως ενεργειακά συστήματα, που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση πετρελαίου λιγνίτη κλπ. Σκοπός μας είναι η Space Constructions ΑΕ να είναι στο επίκεντρο ενός νέου συνδυασμού ενέργειας και τεχνολογίας πληροφοριών σε έξυπνες ενεργειακές λύσεις και επενδύουμε σε τεχνογνωσία στην εισαγωγή υδρογόνου και κυψελών καυσίμου στο νέο ενεργειακό μείγμα για παραγωγή και μεταφορά ενέργειας.

Για να ανταποκριθεί η Space Constructions ΑΕ υπεύθυνα στην αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσαρμόστηκε ώστε να εστιάσει περισσότερο στις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού άνθρακα. Για τον λόγο αυτό Space Constructions ΑΕ ενεργά συμμετέχει στα επόμενα αναπτυξιακά σχέδια σε περιοχές όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια ιδιαίτερα κατάλληλη και βιώσιμη λύση για την αναπτυσσόμενη ενεργειακή ζήτηση. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της Space Constructions ΑΕ διαθέτει πλήρες φάσμα λύσεων ισχύος, από την παραγωγή ενέργειας από αέριο και ανανεώσιμες πηγές έως την αποθήκευση ενέργειας, για να υποστηρίξει τον παγκόσμιο στόχο για «καθαρή» ενέργεια.

Η Space Constructions ΑΕ απαρτίζεται από έμπειρες κατασκευαστικές ομάδες και συνεργεία τα οποία διαθέτουν εκσυγχρονισμένες τεχνικές κατάλληλες για την υλοποίηση των στόχων σας.