Με οδηγό την πολυετή εμπειρία μας η Space Constructions είναι κατασκευαστική και τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε από στελέχη με δραστηριότητα στον χώρο από το 1985. Καθ’ όλη την διάρκεια των χρόνων συνεχίζουμε την πορεία μας έχοντας στο ενεργητικό μας από πολυώροφες κατασκευές, ξενοδοχεία και ασφαλτοποιία, μέχρι βιομηχανικά κτίρια, φωτοβολταϊκά και λατομεία.

Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό τοπίο του κατασκευαστικού τομέα η Space Constructions ΑΕ έχει επιλέξει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε τεχνικά έργα πέρα των συμβατικών κατασκευαστικών λύσεων και την εξειδίκευση σε εφαρμογές όπως τα φωτοβολταϊκά που απαιτούν ειδικές γνώσεις και προϋποθέτουν ιδιαίτερη υποδομή και εμπειρία. Στόχος είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, τόσο στο τεχνικό όσο και στον οικονομικό-επενδυτικό τομέα, βασισμένες σε μια μακροπρόθεσμη θεώρηση της απόδοσης των επενδύσεων.

Η Space Constructions έχει εδραιωθεί ως μια ανερχόμενη κατασκευαστική εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τεχνικό και στον επενδυτικό τομέα. Η λειτουργία της στηρίζεται στην τεχνογνωσία, εξειδίκευση, εμπειρία, και πολύ καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση, εξασφαλίζοντας μια στέρεη επιχειρηματική βάση και σταθερά ανοδική πορεία.