Έργα Υποδομών

Η Space Constructions ΑΕ διαθέτει γνώση στην ανάληψη έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η σταθερή οικονομική θέση της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικούς διεθνείς παράγοντες, επιτρέπουν στην Space Constructions ΑΕ να έχει φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική και περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των υποδομών. Στόχος μας της Space Constructions ΑΕ είναι να αναλαμβάνει σύνθετα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οδικών και των ιδιωτικών παραχωρήσεων.

Επιπλέον, η Space Constructions ΑΕ φιλοδοξεί σύντομα να καταταχθεί στην υψηλότερη κατηγορία κατασκευαστικών εταιρειών για τα μεγάλα δημόσια έργα στην Ελλάδα, με πτυχίο 7ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Οδοποιία, Λιμενικά κ.λπ).