Με οδηγό την πολυετή εμπειρία μας η Space Constructions είναι κατασκευαστική και τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε από στελέχη με δραστηριότητα στον χώρο από το 1985. Καθ’ όλη την διάρκεια των χρόνων συνεχίζουμε την πορεία μας έχοντας στο ενεργητικό μας από πολυώροφες κατασκευές, ξενοδοχεία και ασφαλτοποιία, μέχρι βιομηχανικά κτίρια, φωτοβολταϊκά και λατομεία.

Έργα Υποδομών

Έργα Υποδομών

Η Space Constructions ΑΕ διαθέτει γνώση στην ανάληψη έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η σταθερή οικονομική θέση της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικούς διεθνείς παράγοντες, επιτρέπουν στην Space Constructions ΑΕ να έχει φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική και περαιτέρω

Κτηριακά Έργα

Κτηριακά Έργα

Η Space Constructions ΑΕ σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, όπως εκείνο του κατασκευαστικού τομέα, εξελίσσεται συνεχώς και είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης στη διαχείριση και την εκτέλεση εξειδικευμένων κτιριακών υποδομών, σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα. Η Space Constructions ΑΕ έχει συσσωρεύσει σημαντική

Βιομηχανικά Έργα

Βιομηχανικά Έργα

Η Space Constructions ΑΕ σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, όπως εκείνο του κατασκευαστικού τομέα, εξελίσσεται συνεχώς και είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης στη διαχείριση και την εκτέλεση εξειδικευμένων κτιριακών υποδομών, σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα. Η Space Constructions ΑΕ,

Λατομεία & Ορυχεία

Λατομεία & Ορυχεία

Στον τομέα της εξόρυξης η Space Constructions ΑΕ έχει αναλάβει και εκτελεί σημαντικά έργα ως υπεργολάβος. Τα έργα αυτά αφορούν: Κατασκευή και βελτίωση έργων υποδομής σε λατομεία, Αποκάλυψη, εξόρυξη, φόρτωση και μεταφορά υλικών, Διακίνηση άγονων και λιγνίτη, Διακίνηση σκληρών και

Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά

Στόχος της Space Constructions ΑΕ είναι να επικεντρωθούμε στην εθνική και παγκόσμια προσπάθεια της ενεργειακής μετάβασης μέσω της δυναμικής ανάπτυξης βιώσιμων έργων και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, από προγράμματα ενεργειακής απόδοσης έως ενεργειακά συστήματα, που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση πετρελαίου λιγνίτη

Η  Space Constructions έχει εδραιωθεί ως μια ανερχόμενη κατασκευαστική εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τεχνικό και στον επενδυτικό τομέα. Η λειτουργία της στηρίζεται στην τεχνογνωσία, εξειδίκευση, εμπειρία, και πολύ καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση, εξασφαλίζοντας μια στέρεη επιχειρηματική βάση και σταθερά ανοδική πορεία.